loading

Luận án, luận văn

Đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN / Trịnh Đoàn Tuấn Linh ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Luân

Tác giả : Trịnh Đoàn Tuấn Linh ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Luân

Nhà xuất bản : Trường Đại học Kinh tế - Luật

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 25 tr. : bảng, sơ đồ ; 21 cm

Số phân loại : 338.6048

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 2. Năng lực cạnh tranh -- Tóm tắt. 3. Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng -- Việt Nam -- Tóm tắt. 4. Việt Nam -- Hội nhập kinh tế -- Tóm tắt. 5. Việt Nam -- Quan hệ kinh tế nước ngoài -- Tóm tắt. 6. Việt Nam -- Quan hệ nước ngoài -- Đông Nam Á -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27514
Đang xử lý kỹ thuật
Top