loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN / Trịnh Đoàn Tuấn Linh ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Luân

Tác giả : Trịnh Đoàn Tuấn Linh ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Luân

Nhà xuất bản : Trường Đại học Kinh tế - Luật

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xii, 230 tờ : bảng, sơ đồ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 338.6048

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Năng lực cạnh tranh. 3. Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng -- Việt Nam. 4. Việt Nam -- Hội nhập kinh tế. 5. Việt Nam -- Quan hệ kinh tế nước ngoài. 6. Việt Nam -- Quan hệ nước ngoài -- Đông Nam Á.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 27512
(K07.23_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top