loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu ứng dụng quá trình nitrit hóa bán phần và anammox để xử lý nitơ trong nước rỉ rác cũ / Phan Thế Nhật ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Phước Dân, Đặng Vũ Bích Hạnh

Tác giả : Phan Thế Nhật ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Phước Dân, Đặng Vũ Bích Hạnh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Bách khoa

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xvii, 207, [40] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 628.445

Chủ đề : 1. Anammox. 2. Chất thải và xử lý chất thải. 3. Kỹ thuật môi trường. 4. Luận án -- Việt Nam. 5. Nitrite -- Khía cạnh môi trường. 6. Quản lý chất thải. 7. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27509
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27510 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top