loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu ứng dụng quá trình nitrit hóa bán phần và anammox để xử lý nitơ trong nước rỉ rác cũ / Phan Thế Nhật ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Phước Dân, Đặng Vũ Bích Hạnh

Tác giả : Phan Thế Nhật ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Phước Dân, Đặng Vũ Bích Hạnh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Bách khoa

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xvii, 207, [40] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 628.445

Chủ đề : 1. Anammox. 2. Chất thải và xử lý chất thải. 3. Kỹ thuật môi trường. 4. Luận án -- Việt Nam. 5. Nitrite -- Khía cạnh môi trường. 6. Quản lý chất thải. 7. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 27509
(K07.23_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 27510 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top