loading

Luận án, luận văn

Xây dựng mô hình tích hợp cho việc lập kế hoạch chiến lược của các dự án phát triển đô thị ven biển hướng đến phát triển bền vững / Huỳnh Thị Minh Trúc ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Hoài Long, Phạm Anh Đức

Tác giả : Huỳnh Thị Minh Trúc ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Hoài Long, Phạm Anh Đức

Nhà xuất bản : Trường Đại học Bách khoa

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 21 cm

Số phân loại : 338.4762409597

Chủ đề : 1. Lập kế hoạch chiến lược -- Việt Nam -- Tóm tắt. 2. Công nghiệp xây dựng -- Việt Nam -- Quản lý -- Tóm tắt. 3. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 4. Phát triển bền vững -- Việt Nam -- Tóm tắt. 5. Quản lý khu vực ven biển -- Việt Nam -- Tóm tắt. 6. Qui hoạch đô thị -- Việt Nam -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27508
Đang xử lý kỹ thuật
Top