loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Quản lý hoạt động học tập của học sinh ở các trường trung học phổ thông vùng đồng bằng sông Cửu Long / Nguyễn Văn Định ; Người hướng dẫn khoa học : Võ Văn Nam, Nguyễn Văn Đệ

Tác giả : Nguyễn Văn Định ; Người hướng dẫn khoa học : Võ Văn Nam, Nguyễn Văn Đệ

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : vii, 174, 50 tờ : bảng, biểu đồ (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 371.20095978

Chủ đề : 1. Giáo dục trung học -- Đồng bằng sông Mêkông (Việt Nam và Campuchia) -- Quản lý. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Tổ chức và quản lý trường học -- Đồng bằng sông Mêkông (Việt Nam và Campuchia). 4. Trường trung học -- Đồng bằng sông Mêkông (Việt Nam và Campuchia) -- Quản lý. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27504
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27505 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top