loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Quản lí đội ngũ giáo viên mầm non khu vực miền Trung theo chuẩn nghề nghiệp / Trần Nguyên Lập ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Thị Hương, Phan Minh Tiến

Tác giả : Trần Nguyên Lập ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Thị Hương, Phan Minh Tiến

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : ix, 195, 57 tr. : bảng, biểu đồ (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 372.218095974

Chủ đề : 1. Giáo dục mầm non -- Việt Nam -- Quản lý. 2. Giáo viên mầm non -- Đào tạo -- Việt Nam. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27501
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27502 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top