loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Cách biểu đạt tình thái nhận thức tiếng Anh và tiếng Việt / Hồ Văn Hận ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Hoàng Trung, Nguyễn Thị Phương Trang

Tác giả : Hồ Văn Hận ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Hoàng Trung, Nguyễn Thị Phương Trang

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xiii, 218, [44] tờ : bảng, biểu đồ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 410

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Ngôn ngữ học so sánh. 3. Tiếng Anh -- Biểu đạt tình thái. 4. Tiếng Anh -- Mệnh đề. 5. Tiếng Anh -- Ngữ nghĩa học. 6. Tiếng Việt -- Biểu đạt tình thái. 7. Tiếng Việt -- Mệnh đề. 8. Tiếng Việt -- Ngữ nghĩa học. 9. Tình thái (Ngôn ngữ học). 10. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27498
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27499 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top