loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Cách biểu đạt tình thái nhận thức tiếng Anh và tiếng Việt / Hồ Văn Hận ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Hoàng Trung, Nguyễn Thị Phương Trang

Tác giả : Hồ Văn Hận ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Hoàng Trung, Nguyễn Thị Phương Trang

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xiii, 218, [44] tờ : bảng, biểu đồ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 410

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Ngôn ngữ học so sánh. 3. Tiếng Anh -- Biểu đạt tình thái. 4. Tiếng Anh -- Mệnh đề. 5. Tiếng Anh -- Ngữ nghĩa học. 6. Tiếng Việt -- Biểu đạt tình thái. 7. Tiếng Việt -- Mệnh đề. 8. Tiếng Việt -- Ngữ nghĩa học. 9. Tình thái (Ngôn ngữ học). 10. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 27498
(K07.23_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top