loading

Luận án, luận văn

Lĩnh vực năng lượng trong quan hệ của Trung Quốc với các nước khu vực Trung Đông hai thập niên đầu thế kỷ XXI / Trịnh Diệp Phương Vũ ; Người hướng dẫn khoa học : Hoàng Văn Việt, Nguyễn Minh Mẫn

Tác giả : Trịnh Diệp Phương Vũ ; Người hướng dẫn khoa học : Hoàng Văn Việt, Nguyễn Minh Mẫn

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 333.790951

Chủ đề : 1. Chính sách năng lượng -- Trung Quốc -- Thế kỷ 21 -- Tóm tắt. 2. Trung Quốc -- Quan hệ nước ngoài -- Trung Đông -- Thế kỷ 21 -- Tóm tắt. 3. Trung Quốc -- Thương mại -- Trung Đông -- Thế kỷ 21 -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 27497
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top