loading

Luận án, luận văn

Hiệu quả phẫu thuật tạo hình trong hẹp niệu đạo sau dựa vào hình thái tổn thương / Trà Anh Duy ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Ngọc Sinh, Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng

Tác giả : Trà Anh Duy ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Ngọc Sinh, Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng

Nhà xuất bản : Đại học Y Dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. : biểu đồ màu ; 21 cm

Số phân loại : 617.462

Chủ đề : 1. Cơ quan tiết niệu -- Bệnh -- Chẩn đoán -- Tóm tắt. 2. Cơ quan tiết niệu -- Bệnh -- Phẫu thuật -- Tóm tắt. 3. Hẹp niệu đạo -- Bệnh -- Chẩn đoán -- Tóm tắt. 4. Hẹp niệu đạo -- Bệnh -- Phẫu thuật -- Tóm tắt. 5. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27491
Đang xử lý kỹ thuật
Top