loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Hiệu quả phẫu thuật tạo hình trong hẹp niệu đạo sau dựa vào hình thái tổn thương / Trà Anh Duy ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Ngọc Sinh, Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng

Tác giả : Trà Anh Duy ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Ngọc Sinh, Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng

Nhà xuất bản : Đại học Y Dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : x, [171] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 617.462

Chủ đề : 1. Cơ quan tiết niệu -- Bệnh -- Chẩn đoán. 2. Cơ quan tiết niệu -- Bệnh -- Phẫu thuật. 3. Hẹp niệu đạo -- Bệnh -- Chẩn đoán. 4. Hẹp niệu đạo -- Bệnh -- Phẫu thuật. 5. Luận án -- Việt Nam. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27489
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27490 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top