loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu kết cấu thân máy CNC gia công gỗ với mục tiêu nâng cao khả năng làm việc của máy / Trần Văn Thùy ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Hữu Lộc

Tác giả : Trần Văn Thùy ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Hữu Lộc

Nhà xuất bản : Trường Đại học Bách khoa

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 28 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 21 cm

Số phân loại : 621.9023

Chủ đề : 1. Kỹ thuật cơ khí -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 3. Máy chế biến gỗ -- Thiết kế và lắp ráp -- Tóm tắt. 4. Máy công cụ -- Thiết kế và lắp ráp -- Tóm tắt. 5. Máy Rooters -- Thiết kế và lắp ráp -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27482
Đang xử lý kỹ thuật
Top