loading

Luận án, luận văn

Phương pháp nhận dạng khuôn mặt trong điều kiện đơn mẫu dựa trên độ đo LT-MHD / Đặng Nguyên Châu ; Người hướng dẫn khoa học : Đỗ Hồng Tuấn

Tác giả : Đặng Nguyên Châu ; Người hướng dẫn khoa học : Đỗ Hồng Tuấn

Nhà xuất bản : Trường Đại học Bách khoa

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 28 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 21 cm

Số phân loại : 621.3822

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 2. Nhận dạng khuôn mặt người (Khoa học máy tính) -- Tóm tắt. 3. Tương tác giữa người và máy tính -- Tóm tắt. 4. Xử lý tín hiệu -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27479
Đang xử lý kỹ thuật
Top