loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Phương pháp nhận dạng khuôn mặt trong điều kiện đơn mẫu dựa trên độ đo LT-MHD / Đặng Nguyên Châu ; Người hướng dẫn khoa học : Đỗ Hồng Tuấn

Tác giả : Đặng Nguyên Châu ; Người hướng dẫn khoa học : Đỗ Hồng Tuấn

Nhà xuất bản : Trường Đại học Bách khoa

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xv, 130, [31] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 621.3822

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Nhận dạng khuôn mặt người (Khoa học máy tính). 3. Tương tác giữa người và máy tính. 4. Xử lý tín hiệu.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27477
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27478 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top