loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Phân tích cảm xúc trên cơ sở trị cảm xúc chuyển dịch theo ngữ cảnh cho tiếng Việt / Trần Khải Thiện ; Người hướng dẫn khoa học : Phan Thị Tươi

Tác giả : Trần Khải Thiện ; Người hướng dẫn khoa học : Phan Thị Tươi

Nhà xuất bản : Trường Đại học Bách khoa

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xi, 129, xiv, [30] tờ : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 006.35

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Ngôn ngữ học máy tính. 3. Ngôn ngữ và cảm xúc -- Xử lý dữ liệu. 4. Phân tích cảm xúc. 5. Tiếng Việt -- Ngữ nghĩa. 6. Tiếng Việt -- Từ vựng. 7. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Khoa học máy tính).

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27474
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27475 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top