loading

Sách, tuyển tập

Giải pháp đặc biệt nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển hệ thống khách hàng cho các doanh nghiệp Việt Nam : gia tăng giá trị - khẳng định vị thế / Đỗ Văn Dũng chủ biên, Phạm Thanh Hằng, Đỗ Mạnh Hùng

Tác giả : Đỗ Văn Dũng chủ biên, Phạm Thanh Hằng, Đỗ Mạnh Hùng

Nhà xuất bản : Tài chính

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 315 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm

ISBN : 9786047924561

Số phân loại : 331.1109597

Chủ đề : 1. Nguồn nhân lực -- Việt Nam. 2. Quan hệ khách hàng -- Việt Nam -- Quản lý. 3. Quản lý công nghiệp -- Việt Nam.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Trình bày giải pháp để tổ chức, doanh nghiệp phát triển tối đa chất lượng nguồn nhân lực, phát triển hệ thống khách hàng và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và đạt được phát triển xuất sắc vượt trội thông qua phát triển hệ thống khách hàng

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3097/2022
(3902/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3098/2022
(3902/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH TV Doanh nhân VV 3099/2022
(DN 388/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top