loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Một số phương pháp tiếp cận cho bài toán lập lịch cá nhân / Trang Hồng Sơn ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Văn Lăng, Huỳnh Tường Nguyên

Tác giả : Trang Hồng Sơn ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Văn Lăng, Huỳnh Tường Nguyên

Nhà xuất bản : Trường Đại học Bách khoa

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xvi, 158, [27] tờ : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 658.530151

Chủ đề : 1. Lập lịch cá nhân -- Chương trình máy tính. 2. Lập lịch cá nhân -- Mô hình toán học. 3. Lập lịch cá nhân -- Xử lý dữ liệu. 4. Luận án -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27471
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27472 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top