loading

Sách, tuyển tập

Viết lên hy vọng : cuốn nhật ký làm rung chuyển nền giáo dục Mỹ / Erin Gruwell ... [và nh.ng. khác] ; Thu Huyền dịch

Tác giả : Erin Gruwell ... [và nh.ng. khác] ; Thu Huyền dịch

Nhà xuất bản : Lao động

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 457 tr. : hình ảnh ; 21 cm

ISBN : 9786043252910

Số phân loại : 371.1023

Chủ đề : 1. Động cơ thúc đẩy trong giáo dục -- Hoa Kỳ. 2. Giáo viên -- Hoa Kỳ. 3. Quan hệ giáo viên - học sinh -- Hoa Kỳ.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3081/2022
(5668/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3082/2022
(5667/1)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top