loading

Sách, tuyển tập

Ứng dụng màu sắc để thay đổi cuộc sống / Karen Haller ; Bùi Thu Vân dịch

Tác giả : Karen Haller ; Bùi Thu Vân dịch

Nhà xuất bản : Công Thương

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 299 tr. : ảnh màu ; 21 cm

ISBN : 9786049963537

Số phân loại : 155.91145

Chủ đề : 1. Màu sắc -- Khía cạnh tâm lý.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Cung cấp mọi điều cần biết để sử dụng màu sắc dưới góc độ tâm lí học nhằm thay đổi cảm nhận, suy nghĩ và hành vi trong đời sống hằng ngày, cách sử dụng màu sắc để thúc đẩy sự tự tin và thể hiện bản thân cùng như phát triển trong mọi khía cạnh cuộc sống

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3075/2022
(1109/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH TV Doanh nhân VV 3076/2022
(DN 88/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top