loading

Sách, tuyển tập

Hỏi đáp từ trái tim : trả lời cho những câu hỏi khẩn thiết trong đời sống / Thích Nhất Hạnh ; Chân Đạt chuyển ngữ

Tác giả : Thích Nhất Hạnh ; Chân Đạt chuyển ngữ

Nhà xuất bản : Lao động

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 291 tr. ; 19 cm

ISBN : 9786043206067

Số phân loại : 294.3444

Chủ đề : 1. Đời sống tôn giáo -- Phật giáo. 2. Giáo dục đời sống gia đình -- Khía cạnh tôn giáo -- Phật giáo.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VN 446/2022
(2086/5)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VN 447/2022
(2086/6)
Đang được mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 1264/2022
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 1265/2022
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 1266/2022
Đang xử lý kỹ thuật
Top