loading

Sách, tuyển tập

Offline : giải phóng tâm trí bạn khỏi điện thoại di động thông minh và mạng xã hội / Imran Rashid, Soren Kenner ; Trần Ngọc Hà dịch

Tác giả : Imran Rashid, Soren Kenner ; Trần Ngọc Hà dịch

Nhà xuất bản : Dân trí

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 231 tr. : hình ảnh, hình vẽ ; 21 cm

ISBN : 9786043148992

Số phân loại : 303.483

Chủ đề : 1. Công nghệ và văn minh. 2. Internet -- Khía cạnh tâm lý. 3. Internet -- Khía cạnh xã hội.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2759/2022
(2504/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH TV Doanh nhân VV 2760/2022
(DN 263/1)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top