loading

Sách, tuyển tập

Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020 - Những hành vi vi phạm và mức xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 414 tr. ; 27 cm

ISBN : 9786043183269

Số phân loại : 342.59706

Chủ đề : 1. Luật hành chính -- Việt Nam. 2. Xử phạt hành chính -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2608/2022
(PL 90/3)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2609/2022
(PL 90/4)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2610/2022
(PL 90/5)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top