loading

Sách, tuyển tập

Luật Tố tụng Hành chính

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia - Sự thật

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 182 tr. ; 19 cm

ISBN : 9786045705711

Số phân loại : 342.597066

Chủ đề : 1. Luật hành chính -- Việt Nam. 2. Tố tụng hành chính -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 VN 403/2022
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top