loading

Sách, tuyển tập

Vật lí đại cương : dùng cho các trường đại học khối kĩ thuật công nghiệp. T.3, Ph.1, Quang học ; Vật lí nguyên tử và hạt nhân / Lương Duyên Bình chủ biên

Tác giả : Lương Duyên Bình chủ biên

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 247 tr. : minh họa ; 21 cm

ISBN : 9786040038227

Số phân loại : 530

Chủ đề : 1. Nguyên tử -- Giáo trình. 2. Quang học -- Giáo trình. 3. Vật lý hạt nhân -- Giáo trình. 4. Vật lý -- Giáo trình.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật VV 2471/2022
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật VV 2472/2022
Đang xử lý kỹ thuật
Top