loading

Sách, tuyển tập

Hướng dẫn xử lý 550 hành vi thực trạng vi phạm pháp luật và mức xử phạt theo Luật xử lý vi phạm hành chính mới nhất / Quý Lâm sưu tầm và hệ thống

Tác giả : Quý Lâm sưu tầm và hệ thống

Nhà xuất bản : Công an Nhân dân

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 399 tr. ; 28 cm

ISBN : 9786047235452

Số phân loại : 342.59706

Chủ đề : 1. Luật hành chính -- Việt Nam. 2. Xử phạt hành chính -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2604/2022
(PL 74/3)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2605/2022
(PL 74/4)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top