loading

tài liệu điện tử

Tuyển tập Thông tin và Thư viện phía Nam 2021 / Bùi Xuân Đức chủ biên

Tác giả : Bùi Xuân Đức chủ biên

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 1 file điện tử

ISBN : 9786043541243

Số phân loại : 027.459705

Chủ đề : 1. Thư viện công cộng -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Xuất bản phẩm định kỳ.

Top