loading

Sách, tuyển tập

Cuộc đời và sự nghiệp Đại tướng Võ Nguyên Giáp / Đình Quyền tuyển chọn và hệ thống

Tác giả : Đình Quyền tuyển chọn và hệ thống

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 391 tr. : chân dung, tranh ảnh ; 27 cm

ISBN : 9786043389722

Số phân loại : 959.704092

Chủ đề : 1. Võ Nguyên Giáp, 1911-2013. 2. Tướng -- Việt Nam -- Tiểu sử.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2439/2022
(13727/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2440/2022
(13727/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top