loading

Sách, tuyển tập

Sổ tay xây dựng công trình quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong thi công xây dựng / Thu Phương hệ thống

Tác giả : Thu Phương hệ thống

Nhà xuất bản : Lao động

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 399 tr. : bảng ; 28 cm

ISBN : 9786043437867

Số phân loại : 343.597078624

Chủ đề : 1. Công nghiệp xây dựng -- Luật và pháp chế -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2413/2022
(PL 338/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2414/2022
(PL 338/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top