loading

Sách, tuyển tập

Suối nguồn : tiểu thuyết / Ayn Rand ; Vũ Lan Anh ... [và nhg.ng. khác] dịch ; Phan Việt hiệu đính

Tác giả : Ayn Rand ; Vũ Lan Anh ... [và nhg.ng. khác] dịch ; Phan Việt hiệu đính

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 1199 tr. ; 23 cm

ISBN : 9786041121317

Số phân loại : 813.54

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Mỹ -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Mỹ -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2312/2022
(VH 316/4)
Đang được mượn
Top