loading

Sách, tuyển tập

Hàn Quốc là thế / Nghiêm Thị Thu Hương

Tác giả : Nghiêm Thị Thu Hương

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 167 tr. : hình vẽ ; 19 cm

ISBN : 9786043129434

Số phân loại : 390.095195

Chủ đề : 1. Hàn Quốc -- Đời sống xã hội và tập quán.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VN 350/2022
(6037/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VN 351/2022
(6037/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top