loading

Sách, tuyển tập

Các lỗi ngữ pháp phổ biến : nội dung, căn nguyên và cách sửa / Cao Xuân Hạo, Lý Tùng Hiếu

Tác giả : Cao Xuân Hạo, Lý Tùng Hiếu

Nhà xuất bản : Đại học Quốc gia T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 283 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786047381333

Số phân loại : 495.9225

Chủ đề : 1. Tiếng Việt -- Dạy và học. 2. Tiếng Việt -- Ngữ pháp.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2379/2022
(7523/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2380/2022
(7523/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top