loading

Sách, tuyển tập

Nhìn lại, thấy xa hơn / Nguyễn Vân Nam

Tác giả : Nguyễn Vân Nam

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 699 tr. ; 23 cm

ISBN : 9786045873861

Số phân loại : 363.739409597

Chủ đề : 1. Công ty Vedan -- Khía cạnh môi trường -- Việt Nam. 2. Nước -- Ô nhiễm -- Việt Nam. 3. Ô nhiễm -- Khía cạnh kinh tế -- Việt Nam. 4. Ô nhiễm -- Khía cạnh môi trường -- Việt Nam.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Được biết đến là người “xúi” dân đi kiện Vedan - Công ty đã xả chất thải ra sông Thị Vải gây ô nhiễm nghiêm trọng, là người hướng dẫn ngư dân Việt Nam kiện Trung Quốc tranh chấp biển Đông năm 2014, là người đã đưa ra lời dự báo từ mười năm trước về những vấn đề mà đất nước đang phải đối mặt trong thời điểm hiện nay

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2247/2022
(5444/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2248/2022
(5444/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top