loading

Sách, tuyển tập

Thưởng trà - Thật đẹp, thật vui / Nguyễn Ngọc Tuấn

Tác giả : Nguyễn Ngọc Tuấn

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 236 tr. : minh họa màu ; 23 x 25 cm

ISBN : 9786043351606

Số phân loại : 394.1

Chủ đề : 1. Pha trà. 2. Trà. 3. Trà đạo Việt Nam. 4. Việt Nam -- Đời sống xã hội và tập quán.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2239/2022
(6361/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2240/2022
(6361/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top