loading

Sách, tuyển tập

Chuyện trà : lịch sử một thức uống lâu đời của người Việt / Trần Quang Đức

Tác giả : Trần Quang Đức

Nhà xuất bản : Thế giới

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 341 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 25 cm

ISBN : 9786047799862

Số phân loại : 394.15

Chủ đề : 1. Trà. 2. Trà -- Việt Nam -- Lịch sử. 3. Việt Nam -- Đời sống xã hội và tập quán.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2141/2022
(6405/1)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2142/2022
(6405/2)
Phục vụ đọc tại chỗ
Top