loading

Sách, tuyển tập

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hành trình tìm đường cứu nước / [Hoàng Anh Tuấn ... [và nh.ng. khác] tổ chức bản thảo]

Tác giả : [Hoàng Anh Tuấn ... [và nh.ng. khác] tổ chức bản thảo]

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia Sự thật

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 590 tr. : minh họa ; 25 x 24 cm

ISBN : 9786045770221

Số phân loại : 959.704092

Chủ đề : 1. Hồ Chí Minh, 1890-1969. 2. Chủ tịch -- Việt Nam -- Tiểu sử.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1962/2022
(13696/3)
Phục vụ đọc tại chỗ
Top