loading

Luận án, luận văn

Filters based fuzzy big joins / Thi To Quyen Tran

Tác giả : Thi To Quyen Tran

Nhà xuất bản : University of Rennes 1

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : [France]

Mô tả vật lý : 127 tr. : minh họa màu ; 30 cm

Số phân loại : 621.3815324

Chủ đề : 1. Bộ lọc điện. 2. Luận án -- Pháp. 3. Tập mờ.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27470
Đang xử lý kỹ thuật
Top