loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Chemical-looping gasification process of torrefied woodchips based on experimental and numerical studies / Nguyễn Minh Nhựt

Tác giả : Nguyễn Minh Nhựt

Nhà xuất bản : Technischen Universität Darmstadt

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Darmstadt, Germany

Mô tả vật lý : 151 tờ : minh họa màu ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 333.9539

Chủ đề : 1. Gỗ dăm. 2. Hệ thống năng lượng. 3. Luận án -- Đức. 4. Quá trình chemical-looping gasification. 5. Sinh khối. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27466
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27467 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top