loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Negotiating the labyrinth : female executives in higher education leadership in Vietnam and Australia / Lâm Thị Loan ; Supervisors : John Fischetti, Greg Preston

Tác giả : Lâm Thị Loan ; Supervisors : John Fischetti, Greg Preston

Nhà xuất bản : The University of Newcastle

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Australia

Mô tả vật lý : 381 tr. : bảng, biểu đồ màu ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 658.4092

Chủ đề : 1. Giáo dục đại học -- Úc. 2. Giáo dục đại học -- Việt Nam. 3. Khả năng điều hành. 4. Lãnh đạo giáo dục. 5. Luận án -- Úc. 6. Nữ giám đốc điều hành. 7. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27464
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27465 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top