loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm tái canh ngay cây cà phê vối (Coffea canephora Pierre varrobusta) tại tỉnh Đắk Lắk / Trương Minh Ngọc ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Nam, Trương Hồng

Tác giả : Trương Minh Ngọc ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Nam, Trương Hồng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Tây Nguyên

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Đắk Lắk

Mô tả vật lý : 187, [43] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 633.738

Chủ đề : 1. Cây cà phê vối -- Bệnh và loài gây hại. 2. Cây cà phê vối -- Việt Nam -- Đắk Lắk -- Tái canh. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Quan hệ đất và cây trồng -- Việt Nam -- Đắk Lắk. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27461
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27462 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top