loading

Luận án, luận văn

Ảnh hưởng của độc tố sắt đối với lúa trên đất phèn Đồng bằng sông Cửu Long và một số biện pháp khắc phục thiệt hại do độc tố sắt gây ra : trường hợp nghiên cứu tại Đồng Tháp Mười / Trương Minh Ngọc ; Người hướng dẫn khoa học : Võ Đình Quang, Nguyễn Quang Chơn

Tác giả : Trương Minh Ngọc ; Người hướng dẫn khoa học : Võ Đình Quang, Nguyễn Quang Chơn

Nhà xuất bản : Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 23 tr. : biểu đồ ; 21 cm

Số phân loại : 631.4759789

Chủ đề : 1. Đất phèn -- Ảnh hưởng của sắt lên -- Tóm tắt. 2. Đất phèn -- Cải tạo -- Tóm tắt. 3. Lúa -- Ảnh hưởng của sắt lên -- Tóm tắt. 4. Lúa -- Trồng -- Tóm tắt. 5. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 6. Quan hệ đất và cây trồng -- Việt Nam -- Đồng Tháp Mười -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27460
Đang xử lý kỹ thuật
Top