loading

Luận án, luận văn

Đặc điểm đất dưới rừng dầu nhiệt đới (Dipterocarpaceae) và khả năng chuyển đổi trồng cao su ở Tây Nguyên / Trà Ngọc Phong ; Người hướng dẫn khoa học : Phan Liêu, Đỗ Trung Bình

Tác giả : Trà Ngọc Phong ; Người hướng dẫn khoa học : Phan Liêu, Đỗ Trung Bình

Nhà xuất bản : Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 21 cm

Số phân loại : 631.475976

Chủ đề : 1. Cây cao su -- Trồng -- Việt Nam -- Tây Nguyên -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 3. Quan hệ đất và cây trồng -- Việt Nam -- Tây Nguyên -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27457
Đang xử lý kỹ thuật
Top