loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Đặc điểm đất dưới rừng dầu nhiệt đới (Dipterocarpaceae) và khả năng chuyển đổi trồng cao su ở Tây Nguyên / Trà Ngọc Phong ; Người hướng dẫn khoa học : Phan Liêu, Đỗ Trung Bình

Tác giả : Trà Ngọc Phong ; Người hướng dẫn khoa học : Phan Liêu, Đỗ Trung Bình

Nhà xuất bản : Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 195, [79] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 631.475976

Chủ đề : 1. Cây cao su -- Trồng -- Việt Nam -- Tây Nguyên. 2. Quan hệ đất và cây trồng -- Việt Nam -- Tây Nguyên.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27455
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27456 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top