loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Ảnh hưởng của CeO₂, Nd₂O₃ đến các tính chất của gốm thủy tinh hệ Lithium Disilicate dùng trong nha khoa / Huỳnh Ngọc Minh ; Người hướng dẫn khoa học : Đỗ Quang Minh

Tác giả : Huỳnh Ngọc Minh ; Người hướng dẫn khoa học : Đỗ Quang Minh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Bách khoa

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 158, [45] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 617.60284

Chủ đề : 1. Gốm thủy tinh. 2. Luận án -- VIệt Nam. 3. Vật liệu nha khoa. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27452
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27453 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top