loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Chế tạo và khảo sát tính chất điện hóa của xúc tác PtM/C (M = Ni, Cu, Co) sử dụng cho pin nhiên liệu màng trao đổi proton / Vũ Thị Hồng Phượng ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Văn Mẫn, Lê Mỹ Loan Phụng

Tác giả : Vũ Thị Hồng Phượng ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Văn Mẫn, Lê Mỹ Loan Phụng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 177, [23] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 621.312429

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Pin nhiên liệu. 3. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27443
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27444 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top