loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Tác động của đầu tư quá mức đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết tại Viêt Nam / Nguyễn Trọng Nghĩa ; Người hướng dẫn khoa học : Phan Đình Nguyên, Nguyễn Ngọc Huy

Tác giả : Nguyễn Trọng Nghĩa ; Người hướng dẫn khoa học : Phan Đình Nguyên, Nguyễn Ngọc Huy

Nhà xuất bản : Trường Đại học Kinh tế - Luật

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 163, [42] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 332.609597

Chủ đề : 1. Doanh nghiệp -- Đầu tư vốn -- Đánh giá -- Việt Nam. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Phân tích đầu tư. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27440
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27441 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top