loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Chế độ lao tù và hoạt động đấu tranh ở Nhà tù Côn Đảo (1945 - 1954) / Hồ Viết Hùng ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Đình Thống, Dương Kiều Linh

Tác giả : Hồ Viết Hùng ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Đình Thống, Dương Kiều Linh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 208, [58] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 365.9597

Chủ đề : 1. Nhà tù Côn Đảo -- Lịch sử. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Nhà tù -- Việt Nam -- Côn Đảo -- 1945-1954. 4. Tù nhân chính trị -- Việt Nam -- Côn Đảo -- 1945-1954. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27425
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27426 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top