loading

Sách, tuyển tập

Luật Đất đai & văn bản hướng dẫn thi hành - Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai - Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất từ năm 2021-2025 / Vũ Tươi hệ thống

Tác giả : Vũ Tươi hệ thống

Nhà xuất bản : Lao động

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 423 tr. ; 28 cm

ISBN : 9786043437775

Số phân loại : 346.5970432

Chủ đề : 1. Qui hoạch đô thị -- Việt Nam -- 2021-2025. 2. Quyền sử dụng đất -- Luật và pháp chế -- Việt Nam -- 2021-2025. 3. Sử dụng đất -- Việt Nam -- 2021-2025. 4. Văn bản pháp luật -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1819/2022
(PL 869/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1820/2022
(PL 869/2)
Đang được mượn
Top