loading

Sách, tuyển tập

Bản thiết kế vĩ đại / Stephen Hawking, Leonard Mlodinow ; Phạm Văn Thiều, Tô Bá Hạ dịch

Tác giả : Stephen Hawking, Leonard Mlodinow ; Phạm Văn Thiều, Tô Bá Hạ dịch

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 198 tr. : hình vẽ, tranh ảnh ; 21 cm

ISBN : 9786041013322

Số phân loại : 530.142

Chủ đề : 1. Lý thuyết siêu dây. 2. Vật lý toán.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VV 1438/2022
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VV 1439/2022
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VV 1440/2022
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top