loading

Sách, tuyển tập

Vì sao con phải...? / Lời : Studio Ko ; Sekai Sakura minh họa ; Brainworks Studio biên dịch

Tác giả : Lời : Studio Ko ; Sekai Sakura minh họa ; Brainworks Studio biên dịch

Nhà xuất bản : Kim Đồng

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 20 tr. : hình vẽ màu ; 26 cm

ISBN : 9786042187732

Số phân loại : 649.7

Chủ đề : 1. Học tập. 2. Kỹ năng học tập. 3. Nuôi dạy con. 4. Truyện tranh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 1910/2022
(L 514/52)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 1911/2022
(L 514/53)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 1912/2022
(L 514/54)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top