loading

Sách, tuyển tập

Công dân toàn cầu? / Lời : Brainworks Studio ; Nakaya Yasuhiko và Brainworks Studio minh họa ; Brainworks Studio biên dịch

Tác giả : Lời : Brainworks Studio ; Nakaya Yasuhiko và Brainworks Studio minh họa ; Brainworks Studio biên dịch

Nhà xuất bản : Kim Đồng

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 20 tr. : hình vẽ màu ; 26 cm

ISBN : 9786042187701

Số phân loại : 649.7

Chủ đề : 1. Nuôi dạy con. 2. Truyện tranh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 1901/2022
(L 514/43)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 1902/2022
(L 514/44)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 1903/2022
(L 514/45)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top