loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Escherichia coli sinh ESBL từ người khỏe mạnh và bệnh phẩm ngoài ruột : đặc điểm kiểu gen, tính đa kháng, kháng Colistin và yếu tố độc lực / Nguyễn Lý Hoàng Ngân ; Người hướng dẫn khoa học : Phan Thị Phượng Trang, Nguyễn Đỗ Phúc

Tác giả : Nguyễn Lý Hoàng Ngân ; Người hướng dẫn khoa học : Phan Thị Phượng Trang, Nguyễn Đỗ Phúc

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xii, 129, 42, [24] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 579.342

Chủ đề : 1. Escherichia Coli -- Di truyền học. 2. Escherichia Coli -- Phân loại. 3. Hệ tiêu hóa -- Vi sinh vật. 4. Luận án -- Việt Nam. 5. Vi sinh vật học. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27416
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27417 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top